APINI vidiniai magistro baigiamųjų darbų gynimai

Tarpinio gynimo metu įvertinama ar darbas iš esmės yra atliktas. Posėdžio dalyviai teikia pastabas, į kurias atsižvelgiant būtina atlikti darbo korekcijas. Apie atliktus taisymus informuoti magistro baigiamojo darbo vadovą ir tik tuomet teikti darbą recenzentui.

Tarpinio gynimo posėdžio pabaigoje posėdžio nariai priima sprendimą dėl:

  • Magistro baigiamojo darbo atitikties studijų krypčiai;
  • Magistro baigiamojo darbo atlikimo lygio;
  • Priimama rekomendacija dėl magistro baigiamojo darbo modulio įskaitos ir leidimo ginti darbą kvalifikacinėje komisijoje;
  • Svarstomos galimos magistro baigiamųjo darbo recenzentų kandidatūros teikiant rekomendacijas MBP vadovui.

May 26 d., 2017 07:00

KTU Aplinkos inžinerijos institutas 308 aud.

Įtraukti į iCal
Suggest an Event