Gaminių perdarymas ir remontas – naujos verslo galimybės žiedinėje ekonomikoje

Seminar

Seminaru siekiama suteikti žinių apie realius gaminių perdarymo pavyzdžius. Pristatymų metu ERN projekto nariai apibūdins, kaip skirtingos įmonės integruoja gaminių perdarymą verslo modeliuose, kokius diegia atgaminimo procesus ir kaip produkto dizainas įtakoja gaminio perdarymo galimybes. Seminaro metu bus pristatyti ir aptarti priemonių komplektai bei mokomoji medžiaga skirti trims įvardintoms sritims. Pagrindinis seminaro tikslas, kad dalyviai kuo daugiau sužinotų apie gaminių perdarymo veiklų teikiamą ekonominę ir aplinkosauginę naudą verslui, tiek esamam, tiek naujai kuriamam. Seminaras vyks anglų kalba, tačiau renginyje bus sinchroninis vertimas į lietuvių kalbą. 

Seminaro dalyviams bus įteikiami tarptautiniai pažymėjimai patvirtinantys dalyvavimą ir žinių apie perdarymo verslo modelius ir procesus įgijimą.

                                                                    

PERDARYMAS (angl. k. remanufacturing) yra svarbi priemonė didinanti išteklių naudojimo efektyvumą gamybos pramonėje. Perdarymas apima gaminių išardymą, atkūrimą ir dalių pakeitimą, atliekant atskirų dalių ir viso gaminio patikrą, siekiant užtikrinti gaminio originalią specifikaciją. Perdarytam gaminiui suteikiama garantija, kad jo eksploatavimo techninės savybės yra tokios pačios, kaip ir originalaus gaminio.Ilgesnį laiką naudojant tam tikras gaminio dalis ir jas sudarančias medžiagas, reikšmingai prisidedama prie poveikio aplinkai mažinimo. Perdarymo veiklų plėtra įtakoja naujų aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimą ir ekonominį augimą. Tačiau perdarymas yra dažnai nuvertinamas ir vis dar nepripažįstamas gamybos pramonėje.

Siekiant skatinti perdarymo veiklas, Europos Komisija finansavo projektą, kuriuo formuojamas, koordinuojamas ir palaikomas Europos tinklą gaminių perdarymui (ERN). Dvejus metus truksiantis „Horizontas2020“ programos projektas savo veiklos tikslai įvardija:

  • Naujų įmonių skatinimas imtis gaminių perdarymo veiklų;
  • Padėti tobulinti gaminių perdirbimo procesus įmonėse, kurios jau taiko šią priemonę;
  • Gerinti gaminius perdarančių įmonių konkurencingumą vietos ir tarptautini lygiais;
  • Kelti perdaromų gaminių paklausą, informuojant visuomenę apie jų naudą

Projekto partneriais yra aštuonios Europos institucijos. Daugiau informacijos apie projektą: www.remanufacturing.eu

Dalyvių REGISTRACIJA seminarui iki kovo 16 d.: Eventbrite sistemoje (nuoroda) arba elektroniniu paštu:  inga.gurauskiene@ktu.lt

INFORMACIJA:

seminaro praktiniais klausimais:  Inga Gurauskienė,  tel. nr.: +370 37 300 767;  el. paštas:   inga.gurauskiene@ktu.lt

seminaro programos klausimais: Erik Sundin, tel. nr.:+46 13 286601,  el. paštas:   erik.sundin@liu.se

 

SEMINARO PROGRAMA:

8.30 – 9.00      Dalyvių registracija, kava                                                                                     

9.00 – 9.15       Įžanginis žodis: Žiedinė ekonomika ir APINI / prof. Jurgis K. Staniškis, KTU, LIETUVA

9.15 – 9.40       Bendra informacija apie ERN projektą ir ERN rinkos tyrimo rezultatų pristatymas / David Fitzsimons, Oakdene Hollins, DIDŽIOJI BRITANIJA

9.40 – 10.05     Gaminių perdarymo verslo modeliai / Erik Sundin, Linčiopingo (Linköping) universitetas, ŠVEDIJA

10.05 – 10.15   Klausimai ir diskusijos                                                                                            

10.15 – 10.40   Gaminių perdarymo procesų praktiniai pavyzdžiai / Sebastian Schoetz, Fraunhofer, VOKIETIJA

10.40 – 11.05   Gaminių projektavimas ir perdarymas / Sharon Prendeville, TU Delft, NYDERLANDAI

11.05 – 11.30   Gaminių perdarymo tarybos ir tinklo planai / David Fitzsimons, Oakdene Hollins, DIDŽIOJI BRITANIJA

11.30 – 12.30   Pietūs                                                                                                                        

12.30 – 13.45    Seminaro diskusija trimis temomis (Verslo modeliai / Perdirbimo procesai/ Gaminių projektavimas)

   – dalyviai pasirinktinai dalyvauja vienos iš tematikų priemonių pristatymuose ir aptarime, identifikuojant perdarymo verslo iššūkius ir galimybes.

   Dalyvauja visi dalyviai pasirenkant norimą sekciją, moderuojant ERN atstovams

13.45 – 14.00   Kavos – arbatos pertraukėlė

14.00 – 14.30   Seminaro diskusijų apibendrinimas / ERN tyrėjai

14.30 – 15.00   Renginio apibendrinimas / Mattias Lindahl, Linčiopingo (Linköping) universitetas, ŠVEDIJA

 

 

March 18 d., 2016 06:30 - 13:00

KTU Santakos slėnis (K. Baršausko g. 59)

Įtraukti į iCal
Suggest an Event