Mokslinės publikacijos rengimas

Seminar

Mokslinės publikacijos rengimas su mokslinio žurnalo „Journal of Cleaner Production“ vyr. redaktoriumi profesoriumi Donaldu Huisinghu. Seminaras skirtas padėti mokslininkams parengti aukšto lygio mokslines publikacijas, kurios galėtų būti atspausdintos tarptautiniuose, recenzuojamuose, aukštą citavimo indeksą turinčiuose moksliniuose žurnaluose. Seminaro dalyviai gaus susistemintą informaciją ir įgys praktinių žinių apie pagrindinius, aukšto lygio publikacijos rengimo elementus.

Apie pranešėją

Seminaro pranešėjas – profesorius Donaldas Huisinghas (JAV)

Prof. D. Huisinghas yra pasaulinio lygio mokslininkas, švaresnės gamybos koncepcijos pradininkas. Šiuo metu jis dirba Tenesio (JAV), Lundo (Švedija), Erasmus (Olandija) universitetuose. Domisi tarpsritiniu švietimu, holistiniu požiūriu į visuomenės problemų nustatymą ir sprendimą siekiant darnaus vystymosi. Tam taiko būvio ciklo požiūrį, pramoninę ekologiją, taršos prevenciją, aplinkosauginį veiksmingumą. Daugiau kaip 300 publikacijų autorius ar bendraautorius, turi ne vieną apdovanojimą.

Profesorius yra mokslinio žurnalo „Journal of Cleaner production“ įkūrėjas ir vyr. redaktorius. Žurnalas nuo įsteigimo pradžios vysto tarpdisciplininį ir sisteminį požiūrį į aplinkosaugos problemas. Tai yra puiki terpė dalinimuisi tarptautiniais moksliniais tyrimais ne tik technologijų, bet ir ekonomikos, politikos, socialinių mokslų srityse, siekiant darnios visuomenės ir regionų plėtros. Žurnalo 2015 m. citavimo indeksas (IF) – 5, pastarųjų 5 metų (IF) – 6.

Apie seminarą

Programa:

10.00–12.30 mokymai su praktinėmis užduotimis (326 aud.)

12.30–13.30 pertrauka

13.30–15.30 individualios konsultacijos dėl konkrečių straipsnių tobulinimo (333 aud.)

 

Kiekvienas norintis dalyvauti seminare turi pasiruošti seminarui:

    A – atsinešti atspausdintus du straipsnius, kurie jūsų požiūriu yra aukšto lygio ir buvo vertingi jūsų darbui.

    B – atsinešti dvi šiuo metu rengiamo straipsnio kopijas, kurį norėtumėte patobulinti ir transformuoti į puikų mokslinį rankraštį

 

Pagrindiniai, seminare analizuojami klausimai:

 1 – koks yra tinkamas publikacijos pavadinimas?

 2 – kokia yra gera straipsnio santrauka ir dažniausia pasitaikančios klaidos?

 3 – kokie yra tinkami raktiniai žodžiai?

 4 – kokie yra puikaus įvado elementai?

 5 – kertiniai teorinės dalies elementai: tikslai, metodai ir savalaikė, kontekstą atitinkanti literatūros apžvalga;

 6 –surinktų empirinių duomenų pateikimas, kaip duomenys buvo renkami, kaip analizuojami, kaip autorius pristato savo tyrimo rezultatus, kaip jie atsispindi kitų, tos srities tyrimų, kontekste;

 7 –svarbiausi tinkamos mokslinės diskusijos elementai, kokios turi būti rekomendacijos ir pasiūlymai, kaip jos prisidėtų prie tolimesnės pažangos nagrinėjamoje problematikoje;

 8 –literatūros citavimo protokolas naudojant įvairių tipų literatūros šaltinius: mokslinius, teisinius, statistinius, internetinius ir kt;

 9 – literatūros naudojimo ir citavimo taisyklės visose publikacijos dalyse;

10 – plagijavimas, netinkamas citavimas, netinkamų nuorodų priskyrimas ir pan. problemos;

11 – efektyvus recenzavimo procesas, tinkamas reagavimas ir atsakymai į redaktoriaus recenzentų pastabas, taisymas ir aukštos kokybės straipsnio publikavimas;

12 – pagrindiniai gero recenzavimo elementai;

13 – pagrindiniai elementai ir veiksmai, norint atlikti sisteminę literatūros apžvalgą, kuri būtų kaip tvirtas straipsnio pagrindas ir griaučiai.

 

Papildomai bus kalbama apie:

Pagrindinius skirtumus ir panašumas tarp puikios mokslinės publikacijos rašymo ir puikių magistro ir daktaro tezių rengimo.

Pagrindiniai puikios mokslinės publikacijos rengimo ir magistro bei daktaro tezių rašymo skirtumai ir panašumai.

Pagrindiniai mokslinės publikacijos ir projekto paraiškos moksliniams tyrimams finansuoti, rengimo skirtumai ir panašumai.

 

Seminaro dalyvių skaičius ribotas, registracija iki rugsėjo 23 d. ČIA arba el. p. daina.kliaugaite@ktu.edu,

Kontaktai pasiteiravimui: Daina Kliaugaitė, el. p. daina.kliaugaite@ktu.lt  tel. nr. +370 37 300762

September 26 d., 2016 07:00 - 12:30

KTU Ekonomikos ir verslo fakultetas (Gedimino g. 50)

Įtraukti į iCal
Suggest an Event