Sustainable management and production – defense of master’s thesis

Defence of Master's thesis 2022
EIL. NR.

AUTORIUS

AUTHOR

TEMOS PAVADINIMAS/

TITLE LT

TEMOS PAVADINIMAS /

TITLE EN

1 ŽIUKAITĖ MIGLĖ LIETUVOS MIESTŲ NUOTEKŲ VALYKLŲ ŽIEDIŠKUMO VERTINIMAS CIRCULARITY ASSESSMENT OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN LITHUANIA
2 DANGĖLAITĖ SILVIJA NUOTEKŲ DUMBLO AEROBINIO APDOROJIMO PROCESO OPTIMIZAVIMAS, TAIKANT INTEGRUOTOS ATLIEKŲ VADYBOS PRINCIPUS OPTIMIZATION OF SEWAGE SLUDGE AEROBIC TREATMENT PROCESS BY APPLYING THE PRINCIPLES OF INTEGRATED WASTE MANAGEMENT
3 VALANČIŪTĖ MONIKA PRAMONINĖS EKOLOGIJOS METODŲ TAIKYMAS NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ DUMBLO TVARKYMUI APPLICATION OF INDUSTRIAL ECOLOGY METHODS FOR SEWAGE SLUDGE MANAGEMENT
4 BALASUBRAMANIAN YAGYA VENKATESHWARAN POPIERIAUS POLIMERINIŲ AR BARJERINIŲ DANGŲ ĮTAKOS IŠPLAUŠINAMO POPIERIAUS PLAUŠO KOKYBEI, PERDIRBIMO EFEKTYVUMUI IR POVEIKIO APLINKAI TYRIMAI

INFLUENCE OF POLYMER COATINGS

AND BARRIERS ON PAPER PULP QUALITY, RECYCLING EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF THE MATERIAL

5

DOMARKAITĖ SIGITA

 

GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO VEIKLOS APLINKOSAUGINIO PĖDSAKO IR JO MAŽINIMO PRIEMONIŲ VERTINIMAS ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL FOOTPRINT OF NATURAL GAS TRANSMISSION ACTIVITIES AND MEASURES TO REDUCE IT
6 ŠERMONČIŪTĖ IEVA ŽALIOSIOS INFRASTRUKTŪROS VERTINIMO METODŲ DAUGIAKRITERĖ ANALIZĖ, SIEKIANT ES STRATEGINIŲ TIKSLŲ MULTI-CRITERIA ANALYSIS OF GREEN INFRASTRUCTURE ASSESSMENT METHODS ACHIEVING EU STRATEGIC GOALS
7 SAAD KHALED IBRAHIM ELSAYED MOHAMMED METALŲ IŠ MOBILIŲJŲ TELEFONŲ ATGAVIMO POTENCIALO VERTINIMAS EGIPTE THE POTENTIAL RECOVERY OF METALS FROM CELLPHONES IN EGYPT
8 GABRILAVIČIENĖ SANDRA SAULĖS ELEKTRINIŲ INTEGRAVIMO FASADO KONSTRUKCIJOSE, GALIMYBIŲ ANALIZĖ IŠTEKLIŲ  ATGAVIMO IR ENERGIJOS GAMYBOS EFEKTYVUMO POŽIŪRIU INTEGRATION OF SOLAR POWER PLANTS IN FACADE STRUCTURES, ANALYSIS OF POSSIBILITIES IN TERMS OF RESOURCE RECOVERY AND ENERGY PRODUCTION EFFICIENCY
9

TORKELIS ARTŪRAS

 

ŽIEDINĖS EKONOMIKOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS, PERDIRBANT NAUDOTI NETINKAMAS PADANGAS IMPLEMENTING THE CIRCULAR ECONOMY BY RECYCLING END-OF-LIFE TYRES
10

LUBYTĖ DOMANTĖ

 

PALYGINAMASIS APLINKOSAUGINIS IR SOCIALINIS AGROPLĖVELIŲ BŪVIO CIKLO VERTINIMAS COMPARATIVE ENVIRONMENTAL AND SOCIAL LIFE CYCLE ASSESSMENT OF AGROFILMS

 

June 10 d.

KTU School of Economics and Business 304 a. (Gedimino St. 50)

Įtraukti į iCal
Suggest an Event