Aplinkos inžinerijos instituto darbuotojai dalyvavo tarptautiniuose mokymuose Olandijoje

Research | 2017-05-16

Balandžio mėnesį Olandijos įmonės „Pre – Consultants“ organizavo mokymus „Advanced use of SimaPro“, apie būvio ciklo vertinimą, kuriuose dalyvavo ir Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto mokslininkės Jolanta Dvarionienė ir Daina Kliaugaitė.

Būvio ciklo vertinimas (BCV) yra pagrindinis aplinkos apsaugos vadybos įrankis, įgalinantis įvertinti procesų, technologijų bei paslaugų potencialų neigiamą poveikį aplinkai per visą būvio ciklą, t.y. nuo žaliavų išgavimo iki galutinio atliekų sutvarkymo. BCV analizė leidžia spręsti, kuriose būvio ciklo stadijose aplinka veikiama labiausiai, atlikti procesų, produktų ar paslaugų patobulinimą bei pateikti rekomendacijas gamybos ir verslo sprendimų priėmėjams.

Siekiant efektyvaus išteklių naudojimo, atliekų mažinimo bei žiedinės ekonomikos tikslų, BCV tampa viena iš svarbiausių prevencinių bei darnios plėtros priemonių, o taip pat ir svarbia metodika verslui kuriant įmonės vystymo strategijas.

Olandų įmonė „Prie – Consultants“ yra būvio ciklo analizės programinės įrangos „SimaPro“ kūrėja, viena pagrindinių organizacijų BCV metodikos ir priemonių vystyme, bendradarbiaujanti su žymiausiais ES universitetais ir konsultuojanti įvairių pramonės šakų verslo įmones ir korporacijas darnaus ir atsakingo verslo vystymo klausimais. Būtent dėl to, „Advanced use of SimaPro“ mokymai ir buvo skirti būvio ciklo analizės (angl. Life Cycle Assessment) metodo taikymui moksliniams tyrimams ir studijoms.

Mokymuose dalyvavo mokslininkai iš Twentės universiteto (Olandija), Švedijos Karališkojo technikos universiteto (Švedija), Umea universiteto (Švedija), Birmingamo universiteto (Jungtinė Karalystė), Lenkijos nacionalinio aplinkos tyrimų instituto. Taip pat pramonės įmonių ir verslo atstovai iš Arizona Chemicals B.V. korporacijos (Olandija), Kraton Corporation (Olandija), 3B Fibreglass langų gamintojų įmonės (Belgija), finansų konsultacinės įmonės Achyves (Belgija).

Būtent Verslo atstovų susidomėjimas BVC ir atskleidžia, kad verslui, kuriant ilgalaikes strategijas ir siekiant efektyvaus išteklių naudojimo bei poveikio aplinkai mažinimo, tampa svarbu remtis mokslu grįstomis metodikomis, inovatyviomis aplinkos apsaugos vadybos priemonėmis.

Kursų metu dalyviai įgijo žinias ne tik kaip naudoti BVC metodiką, atlikti būvio ciklo modeliavimą naudojant programinę įrangą, bet ir susipažino ir su pažangiais dėstymo metodais tiek studentams, tiek verslo atstovams.

Minėtų žinių įsisavinimas yra svarbus, nes būvio ciklo vertinimo modulis naujai įtrauktas į 2017-2018 m. Aplinkos inžinerijos instituto, atnaujintą magistro studijų programą „Darnus valdymas ir gamyba“. Programa yra tarpkryptė, integruojanti sekančias studijų kryptis: Aplinkos inžinerijos (kaip pagrindinę), Gamybos inžinerijos ir Verslo, suteikiant absolventams Inžinerijos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį.

Atsižvelgiant į kintančias technologijas, naujus ekonomikos ir verslo modelius bei globalias tendencijas, verslo įmonėms reikalingi profesionalai gebantys naudotis šiuolaikiniais aplinkos apsaugos vadybos įrankiais, gebantys sistemiškai mąstyti, pritaikyti tarpkryptines žinias daugialypių problemų sprendimui. „Darnus valdymas ir gamyba“ magistro studijos yra pagrįstos prevencinės aplinkos apsaugos strategijos taikymu trumpalaikėms ir ilgalaikėms aplinkos apsaugos ir darnios (pramonės) plėtros problemoms spręsti. Studijų metu, taikant technologines, planavimo ir vadybos priemones, sprendžiamos realios pramonės įmonių ir organizacijų aplinkosaugos problemos.