APINI dalyvauja projekte „QUESTE-SI“

2012-09-10

KTU ir APINI dalyvauja ES Mokymosi visą gyvenimą programos (ERASMUS) finansuojamame projekte QUESTE-SI. Pagrindinis projekto QUESTE-SI tikslas – skatinti darnios plėtros principus techniškųjų ir inžinerinių mokslų kryptyse. Projekto metu devyniose pilotinėse aukštojo mokslo įstaigose (įskaitant KTU) bus atliekamas auditas, siekiant išsiaiškinti, kaip jose įtvirtinti darnios plėtros principai.

 

QUESTE-SI projektas vykdomas dviem etapais:

 • QUESTE-SI kokybės užtikrinimo sistemos sukūrimo, kuri susideda iš kriterijų ir metodologinių rekomendacijų rinkinių, leidžiančių institucijoms pačioms įvertinti pasiekimus integruojant darnios plėtros principus aukštajame moksle bei kurti ir įgyvendinti naujas plėtros strategijas, paremtas darnios plėtros principais.
 • QUESTE-SI akreditacijos ženklo suteikimo institucijai po vertinimo proceso, susidedančio iš savęs vertinimo (pagal sukurtą metodiką), laisvai pasirenkamo savišvietos etapo ir audito vizito, kurį atlieka specialiai paruoštų ekspertų komanda.

Projekto metu sukurta kokybės užtikrinimo sistema iš pradžių bus pritaikyta devynioms pilotinėms aukštojo mokslo institucijoms, tarp kurių pateko Kauno technologijos institutas ir APINI.

 

QUESTE-SI map of Europe

 

Devynios projekto QUESTE-SI pilotinės aukštojo mokslo institucijos:

 • Brno University of Technology (BUT)
 • Czech Technical University in Prague (CTU)
 • Instituto Superior Técnico (IST)
 • Kaunas University of Technology (KTU)
 • KTH Royal Institute of Technology (KTH)
 • Riga Technical University (RTU)
 • Télécom Bretagne
 • Vienna University of Technology (VU)
 • Wroclaw University of Technology (WUT)

 

QUESTE-SI audito metu yra vertinamos keturios sritys:

 • Institucija ir darnumo principų įgyvendinimo jos plėtros strategijoje
 • Mokslas ir mokymo programos
 • Studentų įtraukimas ir kultūrinė raida
 • Tyrimai ir inovacijos

 

 

Po vertinimo proceso, institucijai yra įteikiamas atitinkamas QUESTE-SI akreditacijos ženklas, parodantis institucijos darnumo lygį, kiekvienoje vertintoje srityje, t.y., kiekviena sritis bus vertinama atskirai (4 žali srities įvertinimai – platininis apdovanojimas, 3 – auksinis, 2 – sidabrinis, 1 – bronzinis).

 

QUESTE-SI award

 

Rugsėjo mėn. pradžioje QUESTE-SI projekto komandai buvo išsiųsta jungtinė KTU ir APINI savianalizės ataskaita. Šiuo metu vyksta jos išorinis vertinimas.

 

Spalio 18-19 d. į Kauną atvyksta QUESTE-SI auditorių komanda (Giordano Zappa, Stéphane Flament ir Fiona Martland).

 

 

Daugiau apie projektą
 • http://queste.eu
 • http://www.efmd.org/eucooperation-main/current-projects/queste-si

 

QUESTE-SI partners