APINI dalyvavo atliekų tvarkymo kongrese ISWA World Congress Vienna 2013

2013-10-14

2013 spalio 7-11 d. Austrijoje atliekų tvarkymo kongrese ISWA World Congress Vienna 2013 KTU APINI darbuotojai pristatė  mokslinių tyrimų rezultatus.  

 

1) doc. dr. Irina Kliopova pristatė pagrindinius rezultatus galimybių įvertinimo studijos „Biologiškai skaidžių atliekų (BSA) tvarkymo sistemos vystymas Palangos miesto savivaldybėje“:

Irina Kliopova. Jolita Kruopienė. Jurgis Staniškis. PALANGA RESORT SOLUTIONS FOR WASTE MANAGEMENT. Session 21: Regional and City Solutions for Waste Management (2013-10-08)

 

Galimybių studija parengta bei dalyvauta kongrese, vykdant Baltijos jūros regiono programos finansuojamą projektą „RECO Baltijos-21 Tech“.

 

2) Mokslininkė-stažuotoja  dr. Daina Kliaugaitė pristatė pakuotės atliekų tvarkymo srities  tyrimo rezultatus:

Daina Kliaugaitė. MODEL FOR PACKAGING OPTIMIZATION AND INDUSTRIAL DOCUMENTATION: CASE STUDY IN LITHUANIAN PACKAGING SECTOR. Session 34: Waste Prevention (2013-10-08)

 

Dalyvavimas konferencijoje apmokamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos projekto „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

 

3) Doktorantė Milda Malinauskienė (Knašytė) parengė stendinį pranešimą:

M. Knašytė, J.K. Staniškis, V. Varzinskas. D. Kliaugaitė. MODEL FOR THE IMPLEMENTATION OF ESSENTIAL REQUIREMENTS OF DIRECTIVE 94/62/EC IN LITHUANIA AS A TOOL TO IMPROVE RESOURCE EFFICIENCY IN PACKAGING SECTOR