COST veiklos RESTORE susitikimas: Tvarumas paremtas regeneracinės ekonomikos principais

University | 2017-06-06

Gegužės 30-31 d. Algarvės universitete, Portugalijoje vyko COST veiklos RESTORE darbiniai seminarai darnių pastatų, dizaino ir miestų plėtros tema. Lietuvai atstovavo Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto direktorė prof. dr. Ž. Stasiškienė. 

Darnūs pastatai ir įstaigos yra reikšminga dabarties ir ateities miestų dalis. Apie tokius miestus, jų architektūrą bei visuomenę kalbama jau gerą dešimtmetį, tačiau šiame projekte norima tvarias veiklas grįsti regeneraciniais (atkuriamaisiais) principais, t.y. ne tik remtis ekonominiais, socialiniais, aplinkosauginiais kriterijais ir inovacijomis, bet stengtis atkurti natūralų kraštovaizdį ir eliminuoti jau padarytą žalą.

Pastaruoju metu darnios miestų plėtros koncepcija nuo gana siauro požiūrio ir koncentracijos į pastatų energetiką, poveikio aplinkai minimizavimą bei buvimo „mažiau kenkenčia“, pereina prie gana plačių sisteminių veiklų įtraukiančių vietovės ypatumus, visuomenę, kultūrą, klimatą bei išteklių efektyvumą, t.y. „buvimo geresniu“ strategijos.  

RESTORE veiklos tikslas – strategiškai planuoti ir derinti vykdomas veiklas, vertinti jų suderinamumą bei poveikius, taikyti tarpdisciplinines žinias. Tikima, kad tokia strategija duos teigiamų rezultatų spartinant tvarų miestų vystymąsi,  leis atkurti ir efektyviai naudoti miesto žaliąsias ir aplinkosauginiu požiūriu jautrias erdves, skatins inžinerinį kūrybiškumą, didins visuomenės įtrauktį į sprendimų priėmimą, prisidės prie gerbūvio kūrimo ir visuomenės sveikatos gerinimo.   Tuo tikslu RESTORE veikloje numatyti tematiniai seminarai, mokymai bei trumpalaikės mokslinės misijos susijusios su regeneracinio darnumo koncepcijos vystymu ir diegimu.

Pirmame RESTORE seminare dalyvavo pirmosios ir antrosios darbo grupių ekspertai, kurie:

  • Rengė atkuriamojo dizaino ir planavimo principų diegimo darbotvarkę, į kurią įtraukė plačią darnaus vystymosi paradigmų skalę, šiuolaikinio projektavimo iššūkius, galimybes bei perspektyvas.  Buvo išanalizuota esama situacija ES šalyse, parengtos vizijos bei įvertintas atotrūkis ir priemonės, būtinos vizijos įgyvendinimui.
  • Analizavo ir vertino procesus, metodus ir priemones skatinančias taikyti atkuriamąjį projektavimą remiantis darnumo principais. Buvo išanalizuoti realūs sėkmės bei nesėkmės atvejai ir remiantis šios analizės rezultatais, prognozėmis bei teorinėmis simuliacijomis, buvo sudarytas veiklos planas bei parengtos praktinės tokio projektavimo taikymo gairės.

Taip pat dalyviai turėjo galimybę praktiškai susipažinti su atkuriamojo projektavimo pavyzdžiais Algarvės regione, kuriuos pristatė Algarvės universiteto profesorius Thomas Panagopoulos.