Darniai pramonei ir verslui KTU rengia integruotos inžinerijos specialistus

Important | 2016-06-27

Su darnia plėtra susijusių sprendimų įgyvendinimui reikalingi profesionalai, orientuoti į inovatyvius ir darnius inžinerinius bei aplinkos valdymo sprendimus. Tarpdisciplininė Kauno technologijos universiteto (KTU) magistrantūros studijų programa Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba rengia darnų vystymąsi, aplinkos inžineriją, gamybos ir gaminių inžineriją, ekonomiką bei socialinius mokslus išmanančius specialistus. Tai – pirmoji Lietuvoje magistrantūros studijų programa, suteiksianti studentams integruotos inžinerijos kvalifikacijos laipsnį.

KTU Aplinkos inžinerijos institute (APINI) vykdoma magistro studijų programa Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba – tai tarptautinės, QUESTE-SI akreditaciją turinčios studijos, kurių metu rengiami inžinerijos specialistai darniai pramonei.

Šios studijų programos absolventai gali būti drąsiai vadinami lyderiais darniai plėtrai, gebantys atliepti dabartinius ir ateities aplinkos bei ekonomikos iššūkius, priimantys atitinkamus sprendimus jų problemoms spręsti. 

Išmanys darnaus verslo principus

Mokslo žurnalo „Harvard Business Review“ (liet. Harvardo verslo apžvalga) 2015 metais publikuotame straipsnyje buvo aprašytos trys didžiosios ateities tendencijos, skatinančios darnų vystymąsi. Pirma, išteklių mažėjimas ir augančios produktų, prekių kainos, antra, klimato kaita ir su ja susiję ekstremalūs meteorologinių sąlygų pokyčiai ir, trečia, radikalus, technologinėmis  inovacijomis pagrįstas skaidrumas.

Šios tendencijos tapo ketvirtosios technologinės revoliucijos židiniu, tačiau, kaip teigia šio straipsnio autorius Andrew Winstonas: „Specialistų, pasižyminčių tokiomis naujomis kompetencijomis, kaip sisteminis mąstymas, darnaus verslo kūrimas ir diegimas, integruotas technologinių ir informacinių sistemų taikymas, remiantis tvarumo kriterijais rengimas, smarkiai atsilieka nuo šiandienos poreikių.“

Aplinkos inžinerijos instituto profesorė Žaneta Stasiškienė priduria: „Norėčiau patikinti, kad KTU, turėdamas magistrantūros studijų programą Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba, gali užtikrintai panaikinti šį atotrūkį. Programos absolventai įgyja tokias šiuolaikiniam verslui ir pramonei būtinas kompetencijas, kaip gebėjimą kurti ir valdyti darnaus verslo santykius, turi sisteminių techninių žinių, projekto biudžeto planavimo pagrindų bei praktinių įgūdžių.“

Darbo užmokestis padidėjo 30 proc.

Tiek verslo lyderiai, tiek pažangiųjų valstybių politikai pažymi, kad tokių specialistų paklausa sparčiai auga tiek Europos Sąjungoje (ES), tiek visame pasaulyje – verslas ir pramonė aktyviai ieško integruotos inžinerijos specialistų, gebančių kūrybiškai ir efektyviai taikyti turimą sisteminį žinių bagažą ir kompetencijas, jungiančias technologinių bei socialinių mokslų sritis.

Apie tokių specialistų poreikį garsiai prabilta ir Europos Komisijoje, patariamosios tarybos posėdžio metu, vertinant ES programos „Horizon 2020“ praėjusio laikotarpio veiklas bei rezultatus. Tarybos nariai iš Belgijos, Norvegijos ir Izraelio siūlė skatinti darniosios inžinerijos specialistus rengiančių programų kūrimą aukštosiose mokyklose.

Posėdyje dalyvavusi KTU profesorė Ž. Stasiškienė pasakoja: „Turėjau galimybę pristatyti KTU vykdomą studijų programą, rengiamų specialistų kompetencijas. Susilaukiau didelio klausimų srauto bei prašymo pristatyti studijų turinį Mokslo ir inovacijų direktorato Darnaus išteklių valdymo politikos skyriui.“

„Tikiuosi, kad tokia informacijos sklaida atvers dar platesnes įsidarbinimo galimybes mūsų programos absolventams. Tuo tarpu, kalbant apie finansines perspektyvas, tarptautiniai oficialūs statistikos šaltiniai pateikia duomenis, kad darnios plėtros vadovaujančiųjų inžinierių atlyginimai, lyginant su 2004 metais, išaugo 31,34 proc. ir vidutiniškai siekia 105 000 eurų per metus“, – sakė Ž. Stasiškienė.  

Šiandienos darbdaviams darnumas yra tiesiog „smart“ (liet. gudrus) verslas, skatinantis atsirasti tokioms naujoms darbo vietoms, kaip: direktorius darnumui, darnios plėtros projektų vadovas, darnių tiekimo grandžių vadovas, darnių gamybos inovacijų direktorius, darnios plėtros ir socialinės atsakomybės viceprezidentas.

Jaunajai Lietuvos kartai tai puiki galimybė įgyti paklausią ir perspektyvią specialybę bei atverti platesnes duris pažangaus verslo plėtrai Lietuvoje. 

 

Pirmasis Lietuvoje integruotos inžinerijos magistro laipsnis

Studentai, įstojusieji mokytis 2016 metais, turės galimybę įgyti Integruotos inžinerijos magistro laipsnį.

Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba – pirmoji Lietuvoje magistrantūros studijų programa, suteiksianti integruotos inžinerijos kvalifikacijos laipsnį (bendrosios inžinerijos kryptyje), kuris integruoja įvairias kompetencijas: aplinkos inžinerijos, gamybos ir gaminių inžinerijos, procesų, rizikų ir aplinkos valdymo, ekonomikos ir socialinių aspektų vertinimo.  

„Integruotos inžinerijos specialistai gebės vertinti, kurti ir diegti atsakingus inžinerinius sprendimus procesų, įmonės ar gaminio lygmenyje, taikant būvio ciklo ir poveikio aplinkai vertinimo priemones, švaresnės gamybos metodiką, optimizuojančią išteklių vartojimą. Taip pat, ekologinio projektavimo metodus, padedančius kurti produktus, pritaikytus žiedinei ekonomikai“, – pažymėjo šios studijų programos vadovė dr. Inga Gurauskienė.

Didėjant šių studijų populiarumui ir darnios plėtros specialistų poreikiui, nuo 2016 metų Aplinkos apsaugos vadybos ir švaresnės gamybos studijų programa bus vykdomos ne tik Kaune, bet ir Panevėžyje. KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultete studijuoti magistrantūroje bus suteikta galimybė kolegijos bakalauro laipsnį įgijusiems studentams, išklausiusiems papildomąsias studijas.