„Diskusija prie kavos“

2014-10-02
Projekto R-ICT svarba Europai?

 

Europos Komisijos ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (DG CONNECT) sukūrė R-ICT tinklą, socialinėms, aplinkosauginėms ir kompleksinėms problemoms, įskaitant konkurencingumo didinimą, atsakingų ir socialinių inovacijų kūrimą, spręsti.

 

R-ICT skatina socialinę atsakomybę informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sektoriuje tokiose svarbiose kasdieninio gyvenimo temose, kaip geresnis internetas vaikams, saugus internetas, interneto prieinamumas, visuomenės įtraukimas ir bendravimo skatinimas, skaitmeninės socialinės platformos, IKT pagyvenusiųjų gerovei, e-saugumas, spaudos laisvė, suasmeninta reklama ir kt.

 

R-ICT tinklą sudaro 10 partnerių iš 8 ES valstybių: Olandijos, Italijos, Graikijos, Ispanijos, Lietuvos, Švedijos, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos. Projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2014 m. kovo mėn.

 

Kas šiuo metu vyksta?

 

Šiuo metu R-ICT vykdo diskusijas šiomis temomis:

 

  • Skaitmeninis raštingumas – pagrindinis šių laikų iššūkis (Digital Literacy: let’s discuss this fundamental challenge of our times). Yra nemažai iššūkių, siekiant didinti skaitmeninę įtrauktį: prieigos ir pakankamo duomenų srauto greičio užtikrinimas, privatumo saugumas, pasitikėjimo didinimas… Vis dėlto svarbiausia yra ugdyti pačių vartotojų skaitmeninį raštingumą – tai yra  gebėjimą naudotis technologijomis saugiai. Kaip manote, kokios yra pagrindinės kliūtys didėti skaitmeniniam raštingumui ir kokių turite pasiūlymų tam keisti? Ką jūsų organizacija daro visuomenės, klientų ir darbuotojų skaitmeniniam raštingumui didinti? Galbūt žinote sėkmingų kitų iniciatyvų?
  • Baimės ir fantazijos dėl atvirųjų duomenų (On fears and fantasies around open data). Didžiulis informacijos kaupimas apie žmonių veiksmus, elgesį, keliavimą , gyvenamąją vietą ir t.t. skirtas didinti bendrąją gerovę, yra niša verslui ir tai skatina demokratiją bei visuomenės dalyvavimą valstybės valdyme. Kaip yra apsaugota asmeninė informacija? Ką iš tikrųjų gauna visuomenė už tokios informacijos suteikimą? Ką apie tai mano jūsų organizacija? Galbūt praktikoje pasitaikė pavyzdžių dėl atvirųjų duomenų, kaip suderinti asmeninės informacijos kaupimą su jos teisingu panaudojimu?
  • Ar gali IKT padėti efektyviau skatinti įmonių socialinę atsakomybę? (Swapping the terms: ICT for CSR – Can ICT enable (more) effective CSR?). IKT – tai didelio poveikio technologijos. Ar jos taip pat gali padėti skatinti ĮSA? Savianalizė, stebėjimas, bendravimas su trečiosiomis šalimis, ribų išplėtimas – labai svarbūs ĮSA aspektai, kuriuos IKT galėtų ženkliai pagerinti. Galbūt žinote gerųjų praktikų arba įmonėms skirtų ĮSA įrankių, pagrįstų IKT naudojimu, kuriuos norėtumėte paviešinti?

 

 

Labai norėtumėm sulaukti jūsų atsakymo į pateiktus klausimus.

 

 

Kaip atsakyti?
 
Atsakyti galite tiesiogiai internetinėje diskusijoje The Café (reikalinga registracija Europos Komisijos tapatybės atpažinimo sistemos portale) arba greičiau ir paprasčiau – atrašydami į šį laišką (su jūsų sutikimu, mes paviešinsime žinutę diskusijoje).