Durhamas vadovauja projekto LOCARBO atidarymo konferencijai

Important | 2016-10-14

Spalio 18-19 dienomis Durhamo miestas (Jungtinė Karalystė) organizuoją pirmąją viešą projekto LOCARBO pristatymą, kuriame dalyvaus atstovai iš 6 šalių: Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Italijos, Rumunijos ir Vengrijos. 

 LOCARBO – INTERREG Europe programos projektas (finansuojamas ES lėšomis), kurį koordinuoja Potenzos provincija (Italija). Projekto tikslas – tobulinti politines priemones, skatinančias padidinti energijos efektyvumą ir perėjimą prie atsinaujinančios energijos naudojimo pastatuose, ieškant naujų būdų keisti vartotojų elgseną.

Pagrindinės projekto veiklos – analizės ir pilnai įgyvendinamų veiklos planų parengimas regiono be vietos lygmenyse. Šios veiklos bus įgyvendinamos aktyviai įtraukiant vietines suinteresuotąsias šalis bei tarptautinio bendradarbiavimo metu, dalinantis gerosios praktikos ir inovacijų patirtimi.

Pirmoji renginio diena skirta atidarymo konferencijai. Bus bendrai pristatomas projektas, aptariamas priemonių planas, kurio bus imtasi, pristatytos projekto teminės sritys: valdžios institucijų siūlomos papildomos paslaugos ir gaminiai; pažangūs bendradarbiavimo modeliai; išmanieji technologiniai sprendimai).

Viešosios konferencijos metu vyks suinteresuotųjų šalių diskusija, kurią moderuos Durhamo miesto taryba, kartu su projekto partneriais bei atitinkamomis suinteresuotomis šalimis.  Numatomi pažintiniai vizitai į miestus, kuriuose bus pristatomi gerosios praktikos pavyzdžiai.

Antrąją renginio dieną projekto partneriai turės galimybę dalyvauti analizės ir tikslų nustatymo informacinėje diskusijoje, gerosios praktikos mugėje, veiksmų plano sudarymo mokymuose, siekiant parengti tolimesnius veiksmus projekto įgyvendinimui.

Daugiau informacijos

http://www.interregeurope.eu/locarbo/

https://www.facebook.com/Locarbo-Project-1778532815755122/