Kaune vyko Interreg Europe programos projekto „Europos gyvybės mokslų ekosistemos“ (ELISE) įvadinis seminaras

Important | 2017-07-03

Susitikimas vyko tarp valdymo ir tematinių darbo grupių, analizuojančią naujus regioninės ir vietos valdžios, švietimo institucijų bei verslo vaidmenis, kuriant Kauno regiono ekosistemą.

ELISE yra „INTERREG Europe“ programos projektas. Jo tikslas – gerinti politikos krypčių ir programų regioninei plėtrai įgyvendinimą. Pagrindiniai projekto prioritetai, kuriuos norime įgyvendinti:

  • Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos,
  • Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas,
  • Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika,
  • Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas.

Projekte dalyvauja partneriai iš Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos. Kauno technologijos universitetas dalyvauja kaip vedantysis partneris.

Susitikime dalyvavę mokslo, verslo ir savivaldybių atstovai klausėsi partnerių pranešimų tokiomis temomis kaip: mokslas ir švietimas žmonių sveikatos iššūkių sprendimui Kauno regione, visuomenės sveikatinimas.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovas susitikimo metu pristatė esamą sveikatingumo situaciją Lietuvoje. Atstovo nuomone blogiausias rodiklis nėra savižudybių ar girtuokliavimo skaičius (kuo pasigirti negalime), tačiau labai žymi atskirtis tarp miesto ir kaimo vietovių, kurių rodikliai dažnai skiriasi netgi keliais kartais ir tai Lietuvos vidurkius kreipia į blogąją pusę.

Susitikimo metu taip pat dalyvavo ir savo planais dalinosi Kauno miesto savivaldybės sveikatas skyriaus atstovė. Buvo pristatinėjami lėšų pasiskirstymai, planų vykdymai ir didelis noras prisijungti prie ELISE projekto veiklų, kurios visapusiškai gerintų gyvenimą Kaune ir Kauno rajone.

ELISE suvažiavimo dalyviai ne tik aptarė gerosios praktikos pavyzdžius, diskutavo apie pažangius bendradarbiavimo modelius, bet ir pristatė pagrindinius regioninės analizės rezultatus. Taip pat sprendė projekto techninius, valdymo, finansinio valdymo, komunikacijos ir viešinimo klausimus.