KIC InnoEnergy magistrantūros studijos

2014-04-07

Jeigu domitės energetika, KIC InnoEnergy siūlo rinktis nemokamas magistrantūros studijas prestižiniuose Europos universitetuose. Tai 2 metų trukmės tarptautinės studijos, kuriose didelis dėmesys skiriamas inovatyvioms technologijoms, lyderystei ir tarptautiškumui. Pabaigus studijas, suteikiamas dvigubas diplomas, nes po metus studijuojame skirtinguose universitetuose. Yra galimybė gauti 750 eurų per mėnesį stipendiją. 

 

KIC InnoEnergy siūlo šias studijų programas: 

– Energy Technologies (ENTECH)

Programoje suteikiamos žinios apie energijos technologijas plačiąja prasme. Daugiausia dėmesio skiriama šioms sritims: elektros energijos sistemos, energijos perdavimas ir saugojimas, energijos konversija, energijos ekonomika ir energijos sistemų analizė. Tai programa, skirta inžinieriams, kurie siekia kurti ateities energijos technologijas.

– Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT)

Pagrindinis dėmesys programoje yra skiriamas darnioms energijos technologijoms, užtikrinančioms kuo mažesnį poveikį aplinkai per visą energijos konversijos grandinę nuo pirminių šaltinių (saulės, geoterminė ir kt.) iki galutinio vartotojo.

– Renewable Energy (RENE)

Programa suteikia naujausių žinių apie atsinaujinančią energiją visoje vertės grandinėje nuo energijos generavimo (saulės fotoelementai, koncentruota saulės energija, hidroenergija, vėjo energija) iki energijos saugojimo ir perdavimo (energijos vektoriai, tinklų integravimas).

– Energy for Smart Cities

Programa siekiamas suteikti žinių, kaip kurti ir panaudoti šiuolaikines energijos konversijos technologijas ir užtikrinti energijos tiekimą išmaniems miestams. Didelis dėmesys skiriamas aplinkosauginiams ir socio-ekonominiams aspektams, tokiems kaip: energijos efektyvumas pastatuose ir elektros perdavime, energijos ekonomika, išmanusis apšvietimas.

– Smart Electrical Networks and Systems (SENSE)

Programoje didelis dėmesys skiriamas esamoms ir inovatyvioms energijos technologijoms, kurios prisidės prie egzistuojančių energijos tinklų transformavimo į ateities – išmaniuosius energijos tinklus. Suteikiamos žinios apie elektros energijos generavimą, jos perdavimą, paskirstymą ir panaudojimą.

– Innovation in Nuclear Energy (EMINE)

Ši programa skirta patenkinti inžinierių poreikį besiplenčiančiame atominės energetikos sektoriuje. Didelis dėmesys skiriamas saugumo, socialinio priimtinumo ir atliekų vadybos klausimams atominėje energetikoje.

– Clean Fossil and Alternative Fuels Energy

Programoje didelis dėmesys skiriamas technologijoms, užtikrinančioms efektyvią energijos gamybą iš anglies, biomasės bei netradicinių angliavandenilių (skalūnų dujų). Taip pat suteikiama žinių apie cheminį kurą ir atsinaujinančius išteklius.

 

KIC InnoEnergy magistrantūros studijų programose akcentuojama inžinerinių žinių ir antreprenerystės darna, kad programos absolventai būtų ryžtingai nusiteikę įgytas žinias pritaikyti kuriant naujus verslus, technologijas. Studijų procese aktyviai dalyvauja ir gerai žinomos energetikos kompanijos (ABB, Vattenfall, Areva, Schneider Electric, TOTAL ir kt.), jos suteikia studentams darbų užduotis bei galimybes atlikti tyrimus, daugumoje programų numatytos privalomos stažuotės.

 

Knwoledge Innovation Community (KIC) InnoEnergy – tai pasaulinio lygio Europos pramonės, tyrimų centrų ir universitetų aljansas, remiamas Europos Inovacijų ir Technologijų instituto (EIT). Aljansas vienija 27 akcininkus ir daugiau nei 100 partnerių, siekiant tapti pirmaujančia institucija darnios energijos inovacijų kūrime.

 

Jeigu susidomėjote studijomis, prašome iki balandžio 11 d. užpildyti šią apklausą – NUORODA

 

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į:  

Žanetą Stasiškienę

Aplinkos inžinerijos institutas

Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 20-312, 44239 Kaunas

Tel. nr. 8 37 300763

Antaną Staškevičių

Aplinkos inžinerijos institutas

Kauno technologijos universitetas

K. Donelaičio g. 20-415, 44239 Kaunas

Tel. nr. 8 37 300764

 

Daugiau apie KIC InnoEnergy: http://www.kic-innoenergy.com/

 

Galutinė dalyvavimo paraiškos padavimo diena dėl studijų 2014-2016 m. – balandžio 30 d.

 

 

KIC InnoEnergy partneriai