Konferencija „Kaip Lietuva pasitinka RIO+20″

2012-05-18

 

Gegužės 17 d. Kauno miesto savivaldybėje vyko nacionalinė konferencija „Kaip Lietuva pasitinka Jungtinių Tautų aukščiausio lygio Darnaus vystymosi konferenciją RIO+20″.

 

Jos metu aptarti darnaus vystymosi šalyje rezultatai bei pasiekimai. Darnaus vystymosi pagrindą sudaro aplinkosauga, ekonominė ir socialinė plėtra. Šių sričių ministerijų bei Seimo aplinkos apsaugos komiteto atstovai konferencijos dalyviams pristatė darnios pramonės plėtros situaciją, plėtros socialinius aspektus, tarptautinių organizacijų požiūrį į Lietuvoje vykstančius procesus.

 

Apie darnios plėtros ir verslo vystymosi perspektyvas, investicijas šalies bei užsienio rinkose, visuomeninių judėjimų ir profsąjungų vaidmenį diskutavo Seimo, verslo, akademinės bendruomenės, visuomeninių judėjimų atstovai.

 

„Šią konferencija vertinu kaip Rio de Žaneire prieš 20 metų vykusios pirmos Pasaulio valstybių konferencijos atgarsį ir kartu kaip plačias galimybes aptarti darnaus vystymosi gaires mūsų šalyje. Dabartis iškėlė klausimų, kurie ir tapo jūsų konferencijos pagrindu. Kaip žmogus, kuriam rūpi Lietuvos ateitis, suprantu, kad vienareikšmių atsakymų į šiuos klausimus niekas nežino. Tik bendra veikla ir atsakomybė gali būti keliu, kuriuo reikia eiti sprendžiant aktualius klausimus”, – sakė Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą konferencijos dalyviams perdavęs prof. Jurgis Kazimieras Staniškis, LR Trišalės tarybos Darnaus vystymosi komiteto pirmininkas, Jungtinių Tautų Globalaus tinklo „Išteklius tausojanti ir švaresnė gamyba” viceprezidentas Europai ir Vidurinei Azijai.

 

„Turime gyventi ne tik šios dienos realijomis, bet ir žvelgti į ateitį. Su Europos šalių merais pasirašėme aktą „20 + 20 + 20, kuriuo įsipareigojome iki 2020 metų sumažinti išskiriamųjų kenksmingų dujų kiekį 20 procentų. Mus kaltina, kodėl netiesiame troleibusų linijų į Šilainių ar kitus gyvenamuosius mikrorajonus, ir galbūt dar atrodo juokinga, kad troleibusai artimiausiu metu gali tapti muziejaus eksponatais. Tačiau vis garsiau kalbama apie elektra varomas transporto priemones, kurios miestuose pakeis aplinką teršiančias transporto priemones. Esame pasaulio dalis, todėl svarbu spęsti ne tik vietines, bet ir globalias problemas”, – konferencijos atidarymo metu kalbėjo Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

 

Šių metų birželį Rio de Žaneire organizuojamos aukščiausio lygio konferencijos metu bus minimas RIO deklaracijos dvidešimtmetis. Renginio metu bus vertinamos darnaus vystymosi strategijos diegimo pasaulyje pasiekimai bei nesėkmės, priimami nauji dokumentai, nustatantys gaires ir įsipareigojimus visoms valstybėms, pasirašiusioms Rio Deklaraciją. Lietuva taip pat gavo pakvietimą būti šios konferencijos dalyve.

 

Pasaulio valstybės, pasirašiusios Rio Deklaraciją, prieškonferenciniu laikotarpiu nacionaliniu lygmeniu rengia darnaus vystymosi dvimetes ataskaitas, svarsto apie pasiekimus ir problemas. LR Trišalės tarybos iniciatyva, pritariant bei remiant LR Ministro Pirmininko Tarnybai, ketvirtadienį ši konferencija vyko Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje.

 

„Būtina, kad vyriausybių vadovai, kiti politiką įtakojantys žmonės, verslo ir visuomenės lyderiai bei jaunimas vieningai siektų pakeisti makroekonomiką, padidinti teisingumą ir lygiateisiškumą visuomenėje, išsaugoti išteklius ir ekosistemas, nuo kurių priklauso visų mūsų ateitis”, – teigė JT Generalinis sekretorius Ban Ki-Moon.

 

Konferencijos metu aptarti darnaus vystymosi diegimo šalyje rezultatai bei priežastys, kodėl ši strategija netapo Lietuvoje visuotina.

 

Darnaus vystymosi principai buvo suformuluoti ir patvirtinti 1992 m. Rio de Žaneire Pasaulio aukščiausio lygio konferencijoje, kurioje daugiau nei 170 valstybių, tarp jų ir Lietuvos, vadovai pasirašė Rio Deklaraciją ir „Darbotvarkę 21-ajam amžiui”. Lietuva, kaip ir kitos pasaulio valstybės, 2003 m. parengė ir patvirtino Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, kurioje buvo iškeltas tikslas „iki 2020 m. pagal ekonominius rodiklius pasiekti ES šalių vidurkį, užtikrinti švarią ir sveiką aplinką”.

 

Konferencijos organizatoriai: LR Trišalė taryba, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija, Kauno miesto savivaldybė, KTU Aplinkos inžinerijos institutas.

 

 

Kauno miesto savivaldybės informacija

 

Konferencijos nuotraukos