Konferencija „Kauno bendruomenė darnios energetikos link“

2012-10-29

Spalio 26 d. Kauno m. savivaldybėje vyko konferencija „Kauno bendruomenė darnios energetikos link: atsinaujinantys energijos šaltiniai ir efektyvus energijos naudojimas“.  Konferenciją organizavo KAPINI kartu su Kauno m. savivaldybe ir LEI, vykdydamas Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo INTERREG IVC programos projektą „RENERGY” – „Regioninės strategijos bendruomenėms, sąmoningai sprendžiančioms energetikos klausimus” (angl. Regional strategies for Energy Conscious Communities).

 

Projekto tikslas – remiantis regioniniu bendradarbiavimu plėtoti vietos ir regionų energetikos politiką, skatinant plačiau naudoti atsinaujinančius energijos išteklius ir efektyviau naudoti energiją. Šiam tikslui įgyvendinti būtinas visų suinteresuotų šalių bendradarbiavimas, kuris gali būti įgyvendinamas taikant naują „Gyvosios laboratorijos“ (angl. Living Lab) koncepciją. Projekte dalyvauja 12 Europos valstybių, kurios dalinasi gerąja patirtimi energetikos srityje.

 

Nuotraukoje Kauno meras Andrius Kupčinskas sveikina konferencijos dalyvius (2012-10-26, Kauno miesto savivaldybė).

Savo pranešime APINI direktorius pristatė prof. J.K. Staniškis pagrindinius pokyčius, kurie turėtų įvykti po šių metų vasarą suorganizuotos viršūnių susitikimo Rio+20. Kaip teigė profesorius, pasauliniu mastu įtvirtinant darniąją plėtotę iki šiol didelė problema buvo prastas koordinavimas ir valdymas – kiekviena šalis patvirtintą strategiją interpretavo savaip. Tačiau po šių metų vasarą vykusios Rio+20 konferencijos joje dalyvavusios šalys įsipareigojo, kad už darnaus vystymosi principų diegimą visose valstybėse bus atsakingas pirmasis asmuo. „Iki šiol darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimu Lietuvoje rūpinosi Aplinkos ministerija, jai buvo per sunki tokia našta, tikimasi, kad Lietuvos vadovui bus lengviau viską pakreipti reikiama kryptimi“, – sakė prof. J.K. Staniškis.

 

Renginyje buvo kalbėta ir apie Merų paktą – ambicingą iniciatyvą, kuria Europos miestai ir miesteliai traukiami į kovą prieš klimato kaitą. Pasirašiusieji Paktą įsipareigoja siekti ES tikslų aplinkosaugos ir energetikos srityse – iki 2020 m. sumažinti CO2 išlakas bent 20 proc. Kauno regioninės energetikos agentūros direktorius dr. Feliksas Zinevičius, apžvelgdamas Merų paktą, jį įvardijo kaip ES priemonę, kuri leidžia realiai įgyvendinti darnios regiono plėtros galimybes Kauno regione (Merų paktą iš viso yra pasirašę 4390 regionų). Kaune Merų pakto įgyvendinti pradėtas nuo 2008 m., o Kauno mero pasirašyta 2009 m. Ataskaitos Briuseliui siunčiamos kas dveji metai.

 

Konferencijoje buvo skaitomi pranešimai: „Biomasės energetika Lietuvoje – esama situacija ir prognozės”, „Vėjo energetikos vystymosi apžvalga ir plėtros galimybės”, „Saulės energijos panaudojimas ir perspektyvos, Energijos naudojimo efektyvumo didinimo aktualumas Kauno regiono įmonėse. Atsinaujinančių energijos išteklių vystymo ir naudojimo sąlygos. Kaip tai gali įtakoti verslą? Kokios kliūtys bei perspektyvos?”, „Finansinės paramos galimybės atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui individualiuose namuose”.

 

Pranešimai ir diskusijos buvo papildytos konkurso „Mano EKOnamai“ vaizdine medžiaga – paroda, kur vaizduojami sukurtų energetiškai efektyvių namų projektai ir jų techninės specifikacijos

 

 

 

Konferencijos pranešimų medžiaga
 • Konferencijos programa
 • Atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo galimybės (V. Katinas, LEI)
 • Biomasės energetika Lietuvoje (T. Rimkus, UAB „Enerstena“)
 • Energetika darnios plėtros kontekste (J.K. Staniskis, APINI)
 • Finansinės paramos galimybės atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui (I. Kapusčytė, LAAIF)
 • Kauno miesto centralizuoto aprūpinimo šiluma strategija (R. Gatautis, LEI)
 • Merų paktas ir Kauno miesto savivaldybė (F. Zinevičius, Kauno regioninės energetikos agentūra)
 • Patirtis vykdant daugiabučių namų renovaciją Kauno mieste (O. Mackevičius, gyventojų daugiabučių namų bendrijų pirmininkas)
 • Regioninės strategijos bendruomenėms sąmoningai sprendžiančioms energetikos klausimus (dr. J. Dvarionienė, APINI)
 • Saulės energijos panaudojimas ir perspektyvos (E. Milutienė, Lietuvos saulės energetikos asociacija)
 • Vėjo energetikos vystymosi apžvalga ir plėtros galimybės (S. Pikšrys, Lietuvos vėjo elektrinių asociacija)
Konkursas „Mano EKOnamai“
Konferencijos nuotraukos
Projektas RENERGY