KTU Aplinkos inžinerijos instituto magistrantai sprendžia tarpsritines problemas

Important | 2016-06-10

Birželio 15-16 d. Kauno technologijos universitete bus ginami Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) magistrų baigiamieji projektai. Šiais metais magistrantūros studijų programą Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba baigia 21 studentas. Jų darbuose analizuojamos pasaulio mastu aktualios problemos, teikiami pagrįsti siūlymai analizuojamiems iššūkiams gerinti, siekiant ekonominės naudos, žmonių gerovės bei poveikio aplinkai mažinimo. 

Šių metų KTU magistrantų baigiamuosiuose darbuose analizuojamos šios tematikos:

  • Žiedinė ekonomika – analizuojamos alternatyvos, kaip žiedinė ekonomika gali būti įgyvendinama iš atskirų gaminių ar įmonės perspektyvos;
  • Atliekos ir išteklių valdymas – vertinta atskirų atliekų srautų (maisto atliekų, nuotekų dumblo) tvarkymo galimybės, analizuota kaip išmanios technologijos gali būti naudojamos atliekų surinkimo procesui optimizuoti ir koks potencialus antrinių kritinių medžiagų kiekis gali būti atgaunamas iš mobiliųjų telefonų;
  • Švaresnės gamybos (ŠG) metodikos taikymas reikšmingiausiai perteikiamas darbuose, kurie atlikti cheminio pluošto gamybos įmonėje ir katilinėje. ŠG metodai taip pat taikyti ir darbuose, kurie orientuoti į efektyvų energijos ir kitų išteklių vartojimą bei atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą (miško kirtimo atliekų ir šiaudų);
  • Pastatų poveikio aplinkai mažinimas tyrinėtas įvairiuose statinio būvio ciklo etapuose: nuo projektavimo, eksploatacijos, renovacijos iki pastatų utilizacijos;
  • Cheminių medžiagų valdymo pavyzdys yra magistro darbas, kuris rengtas studentei dalyvaujant APINI moksliniuose tyrimuose (projektas „Fit for REACH“);
  • Darnumo vertinimas atliktas Kauno miesto ir KTU atvejais, taikant ekologinio pėdsako metodikas;
  • Tausojantis vartojimas bei jo perspektyvos Lietuvoje įvertintos bendrai bei atskiruose – mėsos vartojimo, bei e-verslo sektoriuose.

Su dominančių tyrimų rezultatais kviečiame atvykti susipažinti viešųjų gynimų metu birželio 15, 16 dienomis KTU Cheminės technologijos fakultete 140 a. nuo 9:00 iki 15:00 val.

Magistro studijų programos Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba baigiamųjų darbų temos ir gynimo eilė ČIA.