KTU atstovai dalyvavo projekto EV ENERGY atidarymo konferencijoje Amsterdame

University | 2017-06-12

Šių metų kovo 28–29 dienomis KTU atstovai dalyvavo Amsterdame vykusiame INTERREG EUROPE projekto EV ENERGY „Elektrinės transporto priemonės miestų atsinaujinančios energijos sistemose“ partnerių susitikime bei projekto atidarymo konferencijoje. Renginį suorganizavo projekto koordinatoriai – Green IT Amsterdam Region (Olandija).

EV ENERGY projektu siekiama mažinti anglies dvideginio emisijas Europos miestuose plėtojant elektrines transporto priemones, integruojant išmaniuosius energijos tinklus bei atsinaujinančius energijos išteklius. Projekto tikslas yra pasiūlyti gerosios praktikos pavyzdžiais grindžiamas politikos priemones, kaip gerinti ir plėtoti elektrinių transporto priemonių (ETP) mobilumo, išmaniųjų energijos tinklų ir atsinaujinančios energijos integraciją miestuose bei regionuose. Projekte dalyvauja partneriai iš penkių skirtingų Europos miestų: Amsterdamo, Barselonos, Kauno, Romos ir Stokholmo. Projekto koordinatoriai – įmonė iš Amstedamo „Green IT Amsterdam Region“.

Susitikime projekto partneriai aptarė projekto veiklas, lankėsi Lelystad aerouoste, o atidarymo konferencijoje klausėsi įmonių, vietos savivaldybės, mokslo institucijų atstovų pranešimų bei diskutavo elektrinių tranporto priemonių integravimo į elektros tinklus (V2G) klausimais.

Pirmoji diena prasidėjo projekto partnerių susitikimu, kur buvo aptriamas projekto planas, pagrindinės veiklos ir planuojami rezultatai. Po projekto aptarimo dalyviai lankėsi Lelystad aeruoste ir aeruoto verslo parke „Omala“. Projekto partneriai turėjo galimybę susipažinti su unikalia, neseniai suformuota Olandijos dalimi, kur sprendžiant aplinkosaugines problemas pasitelkiamos inovatyvios, išmaniosios informacinės technologijos. Oro uosto rekonstrukcija ir plėtra vykdoma vadovaujantis darnios plėtros principais ir standartais, taikomi gerosios praktikos pavyzdžiai.

Antrąją susitikimo dieną vyko konferencija „Elektrinių transporto priemonių integravimo į elektros tinklą (V2G) socialiniai ir ekonominiai išsūkiai“, kurioje iš įvairių perspektyvų buvo analizuojama elektrinių transporto priemonių integravimo į elektros tinklus problematika. Projekto partneriai klausėsi įmonių atstovų, įvairių organizacijų atstovų pranešimų, sužinojo kaip Olandijoje yra sprendžiami elektrinių transporto priemonių integravimo į elektros tinklus (V2G) klausimai. Dalyviai išsamiai susipažino su Amsterdamo mieste vykdoma elektromobilių tinklo plėtra, kuri sėkmingai atliekama pasitelkiant į pagalbą įmones bei mokslo institucijas. Konferencijoje patirtimi dalinosi „Nissan“, „Royal HaskoningDVHm“ įmonių atstovai, atstovai iš Amsterdamo taikomųjų mokslų universiteto, Eindhoveno techninkos universiteto bei Amterdamo savivaldybės. Konferencijos diskusijos metu buvo padaryta išvada, jog bendradarbiavimas tarp viešojo ir privataus sektorių yra vienas iš svarbiausių elementų tobulinant politikos priemones, skirtas elektrinių transporto priemonių (ETP) mobilumo, išmaniųjų energijos tinklų ir atsinaujinančios energijos integracijai miestuose bei regionuose. Atidarymo konferencijoje pristatoma Amsterdamo praktika ir patirtis, padėjo labiau išryškinti EN ENERGY projekto tikslus ir siekiamus rezultatus.

Projekto trukmė: 2017–2021

Programa: ES teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG EUROPE

Koordinatorius: Green IT Amsterdam Region (Nyderlandai)

Koordinatorius KTU: Jolanta Dvarionienė

Partneriai: Green IT Amsterdam Region (NL), Province of Flevoland (NL), Barselona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation (ES), Stockholm Country Council, Growth and regional planning administration (SE), Kaunas University of Technology (LT), Regional Association of Lazio Municipalities (IT), EUR S.p.A (IT).