KTU mokslininkai siekia mažinti pramonėje naudojamų pavojingų cheminių medžiagų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai

Important | 2016-04-29

Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto (KTU APINI) mokslininkai kartu su partneriais iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos vykdo Europos Komisijos (EK) „LIFE“ programos projektą „Fit for REACH“, kuriuo siekiama sumažinti pavojingų cheminių medžiagų poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, įgyvendinant pavojingų medžiagų pakeitimus. 

Aplinkos inžinerijos instituto profesore Jolita Kruopienė teigia: „Didelio pavojingumo cheminės medžiagos bus eliminuotos iš maistui naudojamų pakuočių, buitinės chemijos, statybose naudojamų cheminių produktų. Tai bus padaryta šešiose projekte dalyvaujančiose įmonėse iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Prie projekto kviečiamos prisijunti dar 50-80 įmonių iš Baltijos šalių, kuriose bus ieškoma galimybių sumažinti cheminių medžiagų keliamą riziką, įgyvendinant pakeitimus.“

Projekto metu identifikuojamos ir tiriamos alternatyvos, atliekamas jų aplinkosauginis, technologinis ir ekonominis vertinimas, siekiant išvengti neefektyvių pakeitimų (kai alternatyva pasirodo kelianti dar didesnį neigiamą poveikį aplinkai nei keičiamoji cheminė medžiaga, – red. past.).

Taip pat vertinamas pakeitimų poveikis aplinkai ir socio-ekonominiai padariniai, kuriamos priemonės, padėsiančios įmonėms vykdyti tinkamą cheminių medžiagų vadybą. Aiškinamasi, kokie veiksniai trukdo Baltijos šalių pramonės įmonėms įgyvendinti pakeitimus ir kokie skatina, ar galima pakeisti pakeitimų kaip sudėtingos ir brangios veiklos reputaciją.

Ekonominėje veikloje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos kelia riziką darbuotojams, vartotojams ir gamtinei aplinkai. Pramonei tenka didelė atsakomybė tinkamai pasirinkti chemines medžiagas ir valdyti jų keliamą riziką. [[{“fid”:”23304″,”view_mode”:”default”,”fields”:{“format”:”default”,”field_file_image_alt_text[und][0][value]”:”KTU APINI “,”field_file_image_title_text[und][0][value]”:”KTU APINI “},”type”:”media”,”attributes”:{“alt”:”KTU APINI “,”title”:”KTU APINI “,”style”:”height: 188px; width: 250px; border-width: 1px; border-style: solid; margin: 10px; float: right;”,”class”:”media-element file-default”}}]]

Teisinis tokių medžiagų reglamentavimas egzistuoja: pavojingiausios cheminės medžiagos identifikuojamos, jų gamybai ir naudojimui bei išleidimams į gamtinę aplinką taikomi įvairūs suvaržymai (pavyzdžiui, labai didelį susirūpinimą keliančioms medžiagoms pagal REACH reglamentą ar/ir prioritetinėms pavojingoms medžiagoms pagal Bendrąją vandens politikos direktyvą). Vis tik, vien teisinio reglamentavimo nepakanka – reikia žinoti, kaip reikalavimus įgyvendinti praktikoje ir gebėti tai padaryti.

KTU profesorė Jolita Kruopienė, docentė Jolanta Dvarionienė ir doktorantas Semih Oguzcan balandžio 20-22 d. dalyvavo Rygoje vykusiame projekto partnerių sutikime-seminare, kuriame pristatė kuriamą metodiką, skirtą įvertinti cheminių medžiagų pakeitimo poveikį aplinkai, atsižvelgiant į visus cheminės medžiagos pakeitimo iššauktus pakitimus, susijusius su energijos, medžiagų, gamtinių išteklių naudojimu.