KTU plečia darnaus vystymosi strategiją

2013-10-02

Žaliasis mąstymas (plačiąja prasme – darnumo samprata) vis labiau įsitvirtina visuomenėje. Atsakingas požiūris į aplinką, išteklių tausojimą, atliekų rūšiavimą, sąmoningą gyvenseną, smarkiai plinta ir Lietuvoje. Ypač geras pavyzdys yra universitetai.

 

Kauno technologijos universitetas, bene vienintelis Universitetas Lietuvoje įdiegęs popieriaus rūšiavimo sistemą visuose rūmuose, toliau kuria ir sistemingai vykdo visų atliekų rūšiavimą bendrabučiuose. Taip jauni žmonės skatinami atsakingai vartoti ir galvoti apie poveikį aplinkai.

 

Be to, KTU aktyviai dalyvauja su darniu vystymusi susijusiuose moksliniuose tyrimuose, yra organizavęs ne vieną renginį ir mokslinę konferenciją (pavyzdžiui, periodinės konferencijos „Darnus vartojimas ir gamyba: kaip tai pasiekti“).

 

Stengiamasi socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi principus įtraukti į studijų programas, pats Universitetas yra priėmęs strategiją, kurioje įsipareigojo kreipti savo veiklą socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi linkme.

 

Spalio 3–4 d. KTU auloje (A. Mickevičiaus g. 37) vyks tarptautinė konferencija „Europos techniškųjų aukštųjų mokyklų specialistų rengimo kokybės vertinimas darnaus vystymosi kriterijais“ (angl. The Quality System of European Scientific and Technical Education based on Criteria for Sustainable Development).

 

Joje KTU specialistai ir mokslininkai dalysis patirtimi apie Universiteto pažangą integruojant darnios raidos principus, susipažins su užsienio ekspertų patirtimi, po pranešimų vyksiančiose darbo grupėse bus dalinamasi gerosiomis praktikomis ir diskutuojama, kaip toliau integruoti darnios raidos sampratą ir principus studijose / moksle, studentų miestelyje (Campus), skatinti studentų įsitraukimą. Bus tariamasi apie atliekų rūšiavimo projektą KTU bendrabučiuose, bioskaidžių atliekų tvarkymo galimybes KTU ir darnaus mobilumo tyrimus.

 

Kaip vienas iš sėkmingos KTU darnios plėtros įrodymų spalio 3 d. 10 val. įvyks Universiteto ir socialinių partnerių AB „Grigiškės“, UAB „EMP Recycling“ ir UAB „Ekonovus“ bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas.

 

Pačioje konferencijoje dalyvaus Švedijos, Prancūzijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos ir kitų šalių atstovai – darnios raidos principų integravimo specialistų rengime vertinimo ekspertai. Bus skaitomi pranešimai apie aukštojo mokslo institucijų įtraukimą į darnaus vystymosi kriterijais paremtas studijas; socialinės atsakomybės ir darnaus vystymosi koncepcijos svarbą techniškajame ir inžineriniame išsilavinime žvelgiant iš pramonės pozicijų; mokslo ir inovacijų santykį su socialine atsakomybe bei darniu vystymusi ir kitomis temomis.

 

Kaip teigė KTU Kokybės skyriaus vadovė Eglė Katiliūtė, konferencija siekiama skatinti ir remti darnumo sampratos ir principų integravimą į techniškąjį ir inžinerinį aukštąjį mokslą. „Mokslas ir studijos Universitete turėtų skatinti dermę tarp ekonominio vystymosi, socialinės visuomenės raidos, aplinkos apsaugos ir šią sampratą perteikti studentams, būsimiems specialistams, profesionalams“, – sakė prof. E. Katiliūtė.

 

Visa renginio programa