KTU Žaliasis universitetas – Universiteto darnumo veidrodis

Important | 2016-01-29

Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakultete (Gedimino g. 50)  lapkričio 23 d. vyko Europos Sąjungos atliekų mažinimo savaitės renginys „Švęsti, neverta šiukšlinti!“, kurį organizavo KTU Žaliasis universitetas, Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) darbuotojai ir magistro studijų programos Aplinkos vadyba ir švaresnė gamyba studentai.

Šios popietės metu KTU studentai ir darbuotojai susipažino su atliekų vengimo idėjomis prieššventiniu ir kalėdinių švenčių laikotarpiu. Renginys buvo ne tik informacinis, bet ir įtraukiantis kiekvieną dalyvį aktyviai įsijungti į aplinkosaugą.

KTU Žaliasis universitetas, skleisdamas atsakingo elgesio idėjas, lapkričio 29 d., sekmadienį, prisidės ir prie Birštone vyksiančio renginio „Šeimų šventė“, kuris taip pat skirtas ES atliekų mažinimo savaitei. Šio renginio metu APINI kolektyvas su studentais pristatys renginio „Švęsti, neverta šiukšlinti!” veiklas Birštono bendruomenei ir svečiams.

 „Universiteto misija – švietimas, todėl žinių sklaida įpareigoja Universiteto bendruomenę elgtis atsakingai, neprieštaraujant veiksmais teorinėms žinioms, kurios skleidžiamos studentams. Būtent dėl šios priežasties KTU Žaliasis universitetas atliktų svarbų vaidmenį rodant Universiteto ir jo bendruomenės atsakingą požiūrį į aplinką ir į darnią bendrą plėtrą“, – sakė naujoji KTU Žaliojo universiteto koordinatorė Inga Gurauskienė.Jos teigimu, Universitetas yra puiki erdvė skleisti ir integruoti darnios plėtros idėjas į įvairias ekonomikos, mokslo ir kasdienės veiklos sritis.

„Žaliojo universiteto idėja yra kilusi iš KTU Aplinkos inžinerijos instituto, kur aš baigiau magistro ir doktorantūros studijas, todėl jaučiu moralinę pareigą ir palaikymą iš APINI kolektyvo puoselėti darnios plėtros diegimą universitete ir pati asmeniškai tikiu, kad KTU turi potencialo vystytis darniai“, – sakė I. Gurauskienė.

Pasak naujosios koordinatorės, siekiama, kad KTU bendruomenė Žaliąjį universitetą pradėtų matyti ne kaip atskira organizacija ar kitu padaliniu, o kaip Universiteto darnumo veidrodį.

„Siekiame, kad kiekvienas mūsų bendruomenės žmogus jaustų tiek įsipareigojimą, tiek didžiavimąsi, kad KTU yra Žaliasis universitetas“, – tikisi I. Gurauskienė

Paklausta, kokie numatomi būsimi darbai, I. Gurauskienė atvirauja, jog jie itin platūs ir dideli: „Manau, kad būtina sukurti infrastruktūrą atliekų rūšiavimui bei stebėsenos sistemą, kuri fiksuotų poveikį aplinkai ir galėtų įvertinti Universiteto pokyčius einant darnumo link.

Planuose taip pat yra informacinės sistemos sukūrimas ir palaikymas, kurioje būtų talpinama  ne tik su KTU Žaliojo universiteto veikla susijusi informacija, bet ir rodomas realios situacijos atspindys.“

I. Gurauskienės teigimu, Žaliojo universiteto vizija – būti KTU ir kitų Lietuvos universitetų darnios plėtros idėjų ir jų įgyvendinimo centru bei tapti tarptautinių organizacijų ar universitetų  asociacijų, darnios plėtros srityje, partneriu.

Specialistė akcentuoja, jog projekto misija – būti KTU darnios plėtros idėjiniu pagrindu, kuris apjungtų visus Universiteto padalinius ir skirtingų sričių atstovus einant bendru keliu bei diegiant svarbiausius veiklos principus universiteto veiklose – nuo Studentų miestelio iki rektoriaus kabineto.