Magistro studijų programa Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba paskelbta tarpkrypte

Studies | 2017-05-04

Pastaruoju metu pramonėje, versle ir valdžios institucijose didėja integruotas kompetencijas turinčių specialistų poreikis. Profesionalai, gebantys priimti inovatyvius ir darnius inžinerinius bei aplinkos valdymo sprendimus, yra neatsiejama šiuolaikinės konkurencingos pramonės ir verslo dalis.

Tarpkryptė Kauno technologijos universiteto (KTU) magistrantūros studijų programa Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba rengia darnų vystymąsi, aplinkos inžineriją, gamybos ir gaminių inžineriją, ekonomiką bei inovacijų vystymą išmanančius specialistus. KTU Aplinkos inžinerijos institute (APINI) vykdoma magistro studijų programa Aplinkos apsaugos vadyba ir švaresnė gamyba pagal QUESTE-SI studijų kokybės užtikrinimo sistemą akredituota kaip geriausia inžinerinė studijų programa Europoje, rengianti darnios pramonės plėtros specialistus. Programa šiais metais patvirtinta tarpkrypte, integruojančia šias studijų kryptis: Aplinkos inžinerijos (kaip pagrindinė), Gamybos inžinerijos ir Verslo, suteikiant absolventams Inžinerijos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį.

Programos absolventai įgyja šiuolaikiniam verslui ir pramonei būtinas kompetencijas – sisteminės inžinerinės žinios suteikia gebėjimą koordinuoti gamybos ir aplinkos inžinerijos aspektus, kuriant ir valdant gamybos ir tiekimo sistemas per visą būvio ciklą, efektyviai naudojant išteklius ir valdant galimas rizikas, atsižvelgiant į vykdomos veiklos ir gamtinių ekosistemų dermę. Įgyjamos projektų valdymo ir verslumo kompetencijos leidžia studentams taikyti savo žinias įvairias lygiais – nuo valstybinių iki verslo institucijų, priimant atsakingus, darnaus vystymosi aspektais pagrįstus sprendimus.

Atsižvelgiant į kompleksines darnaus pramonės bei visuomenės vystymosi ir aplinkos apsaugos problemas, studijų programos modulių turinys atspindi tarpkryptes tematikas: aplinkos apsaugos, gamybos inžinerijos, ekologinio produktų projektavimo, inovatyvių, išteklius tausojančių, technologijų kūrimo, žiedinės ekonomikos ir socialinių inovacijų. Modulių integralumą atspindi kompleksinės tarpdisciplininės dėstytojų komandos ir kursinių bei baigiamųjų darbų tematikos.

Į šią studijų programą priimami įvairių sričių bakalaurai, kuriems sudaroma galimybė įgyti įvairių sričių kompetencijas – studentams suteikiama pasirinkimo laisvė sudarant individualų modulių planą, pasirinkti atitinkamus modulius, kurie integruotų visas tris studijų kryptis – aplinkos inžineriją, gamybos inžineriją ir verslą. Rinkdamiesi papildomas kompetencijas, studentai naudojasi ir MA+ modelio galimybėmis.

Studentų baigiamieji darbai dažniausiai yra siejami su aktualiomis problemomis ir jų rezultate siūlomos ekonominiais, aplinkosauginiais ir techniniais aspektais pagrįstos sprendimo priemonės, kurios taikomos pramonės ar kitose verslo įmonėse, ar regiono, nacionaliniu mastu.