Pristatyta Jungtinė Baltijos jūros regiono komunalinių atliekų tvarkymo strategija

2013-10-01

Jungtinė Baltijos jūros regiono komunalinių atliekų tvarkymo strategija buvo parengta kaip vienas svarbiausių BSR 2007-2013 m. programos projekto „RECO Baltijos 21-Tech“ rezultatų. Šis strateginis dokumentas suteikia unikalią galimybę Baltijos jūros regiono atliekų tvarkymo sektoriuje inicijuoti regioninę aukšto lygio bendradarbiavimo programą. Kitiems Europos regionams ši strategija yra puikus suderintos regioninės integracijos pavyzdys.

 

Strategija nenorima pakeisti nacionalinių atliekų tvarkymo planų, tačiau siekiama papildyti juos, suteikti naudingos informacijos ir pateikti rekomendacijas, kurios gali padėti šalims įgyvendinti atliekų tvarkymo planus. Strategijoje yra pateikiamos strateginių veiksmų rekomendacijos: poreikis užtikrinti ES acquis tikslų ir reikalavimų atitikimą, suteikiant tinkamą politinę ir finansinę paramą pagrindiniams veikėjams; sukurti sąlygas konkurencingesniems aukštesnės atliekų tvarkymo hierarchijos sprendimams, derinant griežtas ir gerai veikiančias taisykles su ekonominėmis paskatomis ir informacinėmis priemonėmis; stiprinti tarpsavivaldybinį bendradarbiavimą ir optimizuoti privataus sektoriaus dalyvavimą konkurencingame atliekų tvarkyme per viešuosius pirkimus ir viešojo – privataus sektoriaus bendradarbiavimą, ir kt.

 

 

Institucijos, atsakingos už atliekų tvarkymo politiką ir organizavimą Lietuvoje, patys atliekų tvarkytojai buvo supažindinti su Jungtine strategija 2013 m. rugsėjo 26-27 d. Druskininkuose vykusiame X-ajame forume „Atliekų tvarkymas 213“.

 

Pilną strategijos tekstą galima rasti čia:
http://www.recobaltic21.net/lt/final-results-downloads.html

 

Strategija yra išversta į lietuvių kalba ir artimiausiu metu taip pat bus paskelbta.