Projekto „Europos gyvybės mokslų ekosistemos“ (ELISE) dalyvių susitikimas Bolonijoje

Important | 2017-07-03

Birželio 15- 16 dienomis „INTERREG Europe“ ELISE projekto dalyviai susipažino su jau veikiančia gyvybės mokslų ekosistema Emilia- Romagna regione, Italijoje.

ELISE yra „INTERREG Europe“ programos projektas. Jo tikslas – gerinti politikos krypčių ir programų regioninei plėtrai įgyvendinimą. Pagrindiniai projekto prioritetai: Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas,  Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas.

Projekte dalyvauja partneriai iš Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Slovakijos, Lenkijos ir Lietuvos. Kauno technologijos universitetas dalyvauja kaip vedantysis partneris.

Veiklos susitikimo metu:

  • Birželio 15 dieną projekto partneriai pristatinėjo jau įvykdytas veiklas, aptarinėjo valdymo, komunikacijos problemas ir ateityje laukiančias veiklas „Aster šiltnamyje“,  startuolių inkubatoriuje.  Po pietų dalyvių laukė regiono Emilia- Romagna ASTER intelektinės specializacijos strategijos pristatymas, ekskursija po startuolių inkubatorių ir supažindinimas su jų veiklomis.
  • Projekto dalyviai apsilankė Rizzoli Ortopedikos institute, kuriame vykdomi ir tyrimai , ir gydymas, kurie yra glaudžiai susieti. To pasekoje, institutas gali pasiūlyti aukšto lygio sveikatos paslaugos, gydymui taikomos naujausios technologijos ir tai leidžia institutui išlikti konkurencingiems ne tik Italijoje, tačiau ir visame pasaulyje.
  • Toliau dalyviai keliavo į ne pelno siekiančią organizaciją IRET, kurios pagrindinė veikla- suprasti ir kurti gydymo strategijas neurodegeneratyvinėms ligoms, tokioms kaip Alzhaimerio, Parkinsono ar sklerozės, gydyti.
  • Birželio 16 dieną dalyvių laukė vizitas į Medicinos Mokslo ir Technologijų parką, tai vieta kur susitikę verslo ir mokslo atstovai dirbdami kartu gali eiti tobulėjimo ir naujų galimybių keliu, daugiausiai biomedicinos srityje. Toliau dalyviai vyko į „S. Ferrari“ Regeneracinės Medicinos Centrą (CMR), Modenoje. Centro pagrindinė veikla epitetinių kamieninių ląstelių  įprastieji ir transliaciniai tyrimai, kurių rezultatai pritaikomi gydymo įstaigose ląstelių bei genų terapijoje.
  • Antroje dienos pusėje vyko „Interreg Europe“ ELISE forumas, kuriame buvo diskutuojamos galimos kliūtys ir galimybės projekto veiklose. Dalyviai buvo suskirstyti į dvi darbo grupes kur galėjo detaliau išanalizuoti problemas ir privalumus savo regionuose. Taip pat susitikimo pabaigoje atlikta SWOT analizė jau įvykusių dviejų partnerių susitikimų pirmąjį semestrą (Vokietijoje ir Italijoje).

Kitas susitikimas planuojamas lapkričio mėnesį Prancūzijoje, Centre Val de Loire regionine.