TYRIMAS: maisto atliekų susidarymas namų ūkiuose

2015-03-04

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis visoje maisto tiekimo grandinėje prarandama arba išvaistoma trečdalis žmonėms vartoti skirto maisto1. Maisto atliekos Europos Sąjungoje priskiriamos prie probleminių sričių ir yra ieškoma būdų kaip spręsti maisto švaistymo problemą bei sumažinti dėl to susidarantį neigiamą poveikį aplinkai.

 

Europos Komisijos teigimu, statistiniam europiečiui vidutiniškai per metus tenka apie 180 kg maisto atliekų, iš kurių 42% susidaro namų ūkiuose2. Savo ruožtu vienam Lietuvos gyventojui per metus tenka apie 171 kg išmetamo maisto visoje jo tiekimo grandinėje3. Vis dėlto realus namų ūkiuose susidarantis maisto atliekų kiekis nėra žinomas, nes šie duomenys – tai tik preliminarus Europos Komisijos vertinimas, remiantis kitų šalių patirtimi.

 

 

O ar kada pagalvojote, kiek maisto atliekų iš tikrųjų išmetate per dieną, savaitę, mėnesį ar metus? Ir kaip tos atliekos veikia supančią aplinką, visuomenę ar mūsų finansus?

 

 

Esu KTU Aplinkos inžinerijos instituto II kurso magistrantė Monika Raugevičiūtė. Savo magistro baigiamajame darbe („Atskiras maisto atliekų surinkimas iš gyventojų Lietuvoje: galimybės, perspektyvos ir poveikis aplinkai“) atlieku praktinį tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti, kiek maisto atliekų iš tikrųjų susidaro namų ūkiuose Lietuvoje. Tai pirmas tokio pobūdžio tyrimas Lietuvos mastu.

 

Tyrimo rezultatai bus panaudoti analizuojant galimybę įdiegti atskirą maisto atliekų surinkimo sistemą Lietuvoje, kurios įgyvendinimas (pagal Valstybinį atliekų tvarkymo planą) numatomas 2018 m.4 Rezultatai taip pat bus svarbūs nustatant maisto atliekų prevencijos Lietuvos namų ūkiuose galimybes ir kuriant kovos su maisto švaistymu strategiją, kurią ragina parengti Europos Komisija5.

 

Tyrimo eiga

 

Maisto atliekų susidarymo Lietuvos namų ūkiuose tyrimas vyks kovo mėnesį – kovo antrą, trečią ir ketvirtą savaites. Tyrimo dalyviams savaitę (7 dienas) kiekvieną dieną reikės pasverti namuose susidarančias maisto atliekas (pvz., bulvių lupenų, apelsino žievelių, maisto likučių ar sugedusių produktų ir kt.) ir įvertinti jų susidarymo priežastis. Šiuos duomenis reikės įrašyti į tyrimo anketą.

 

Labai prašau tapti mano tyrimo savanoriais ir savaitę laiko skirti jūsų namuose susidarančių maisto atliekų stebėjimui. Tikiu, kad šio tyrimo rezultatai prisidės prie kovos su bereikalingu maisto švaistymu.

 

 

Norint dalyvauti tyrime reikia:

  • Užsiregistruoti – http://goo.gl/forms/4uwtC5X2eW
  • Atsisiųsti tyrimo dienoraštį – ATSISIŲSTI
  • Atsiųsti užpildytą tyrimo dienoraštį – https://dbinbox.com/tyrimas arba monika.raugeviciute@ktu.lt

 

 

PS galbūt įvertinę išmetamų maisto atliekų kiekius, įžvelgsite galimybių sutaupyti.

 

 

Dažniausiai užduodami klausimai

 

____________________

1Food and Agriculture Organization (FAO) (2011). Global Food Losses and Food Waste. Extent, Causes and Prevention.

2European Parliamentary Research Service (EPRS) (2014). Tackling Food Waste. The EU’s Contribution to Global Issue.

3Bernardinai.lt: “Kasmet išmetama trečdalis pasaulyje pagaminto maisto”

4Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 366 redakcija Valstybinis atliekų tvarkymo 2014–2020 metų planas.

5Europos Komisija