Virtuali socialinės atsakomybės mokomoji platforma

2012-09-12

APINI kartu su projekto „CSI EU“ partneriais sukūrė ISO 26000 standartu – pasaulinėmis socialinės atsakomybės gairėmis – paremtą virtualią socialinės atsakomybės mokomąją platformą moodle aplinkoje.

 

Joje patalpinta įvairaus pobūdžio mokomoji medžiaga, galinti padėti diegti socialinę atsakomybę įmonių verslo praktikoje bei naudotis ISO 26000 standartu – socialinės atsakomybės rekomendacijomis. Mokomojoje platformoje galima rasti:

  • rekomendacijų įmonės apžvalgai atlikti ir jos būklei įvertinti organizaciniame, suinteresuotųjų šalių ir socialiniame kontekste,
  • įmonės atitikimo socialinės atsakomybės principams klausimynų,
  • 7 pagrindinių socialinės atsakomybės principų, 7 svarbiausių socialinės atsakomybės sričių ir pagrindinių socialinės atsakomybės integravimo įmonėje temų pagal ISO 26000 apžvalgos ir mokymo, susidedančių iš teorinio aiškinamojo įvado su nuorodomis į papildomus literatūros šaltinius, pagrindinių veiksmingumo rodiklių sąrašo, galimų veiksmų šio principo ar temos įgyvendinimui įmonėje,
  • geriausios praktikos pavyzdžių (atvejo analizės iš realios įmonės),
  • teminių diskusijų (dilemos ar problemos sprendimo)
  • ir papildomos mokomosios medžiagos PowerPoint skaidrių formate.

Taip pat šioje platformoje pateikiama įmonės socialinės atsakomybės politikos apibrėžimo bei kūrimo ir socialinės atsakomybės diegimo įmonėje rekomendacijos su naudingomis nuorodomis.

 

 

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į CSI EU projekto koordinatorę Lietuvoje Gintę Jonkutę el. paštu ginte.jonkute@ktu.lt arba tel. (8 37) 300 764